You are here

Informații spital

             Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, spital de monospecialitate, cu 170 de paturi, deserveşte o populaţie de aproximativ 583 588 de locuitori.

      Deşi la înfiinţarea sa, spitalul a fost gândit ca o unitate dedicată pacienţilor cu tuberculoză, practica demonstrează că pacienţii care se adresează Spitalului de Pneumoftiziologie suferă, cel puţin în egală măsură de afecţiuni respiratorii non-tuberculoase.

             STRUCTURA SPITALULUI

•    2 secţii de pneumoftiziologie, cu câte 85 de paturi, din care:
          - Compartiment TB             43 de paturi 
          - Compartiment de pneumologie    42 de paturi;

•    Spitalizare de zi                    6 paturi
•    Dispensar de pneumoftiziologie, cu 6 cabinete in municipiul Bacău și un cabinet în orașul Comanești;
•    Ambulatoriu de specialitate, cu un cabinet de pneumologie
•    Servicii de explorări paraclinice:
          - laborator clinic,     
          - radiologie și imagistica medicala, 
          - explorări funcţionale respiratorii, 
          - endoscopie bronşică

•     Farmacie cu circuit închis

          Spitalul are 150 de angajaţi din care: 17- medici, 5- personal cu studii superioare, 65 personal mediu sanitar, 37 infirmiere şi îngrijitoare, 26 angajaţi TESA (la 31.03.2015).