Prezentare

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău este situat în centrul orașului Bacău, pe strada Oituz, nr. 72

1

Descriere

Ca puncte de interes în apropierea spitalului menționam: Parcul Trandafirilor, Centrul Comercial Luceafarul, Gara Bacău, Pasajul Rutier Oituz- Ștefan Gușă.
Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău este spital de monospecialitate, singurul de acest tip la nivelul judeţului Bacău. Obiectivul său primordial este de implementare, coordonare, control la nivel local (judeţean) a activităţilor de combatere a tuberculozei, aşa cum sunt prevăzute acestea în Programul Naţional de Combatere a Tuberculozei, cât și diagnosticul și tratamentul patologiei pulmonare netuberculoase.
Primele clădiri ale spitalului au fost construite în anul 1900. Nu se cunoaște numărul de paturi existent la acea data.
Clădirea actualului Ambulatoriu de specialitate a fost construită în anul 1958. Primul pavilion modern al spitalului a fost construit în anul 1972 cu un număr de 80 de paturi. Al doilea pavilion modern a fost construit în anul 1979 tot cu un număr de 80 de paturi.
Actualmente spitalul are 170 de paturi și deserveşte o populaţie de aproximativ 583 588 de locuitori. Deşi la înfiinţarea sa, spitalul a fost gândit ca o unitate dedicată pacienţilor cu tuberculoză, practica demonstrează că, la ora actuala, adresabilitatea pentru patologia pulmonara netuberculoasa reprezinta 2/3 din activitatea spitalului.
Potrivit profilului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, spitalul asigură pacienţilor din municipiul Bacau şi din judeţele limitrofe servicii medicale de specialitate, care fac obiectul contractului de furnizare încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bacău.

2

STRUCTURA SPITALULUI ȘI RESURSE UMANE

Spitalul are o structura organizatorică aprobată prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr.855/02.06.2010, după cum urmează: două secții de pneumoftiziologie adulți (ce își desfășoara activitatea în cele doua pavilioane: TB și Pneumologie), dispensar de pneumoftiziologie cu 6 cabinete în municipiul Bacău și un cabinet în orașul Comanești, un ambulatoriu integrat de specialitate, un laborator clinic, radiologie și imagistică medicală, explorări funcționale, un laborator de endoscopie bronșică și o farmacie cu circuit închis. Organigrama, Regulamentul de Organizare și functionare și Statul de funcții sunt avizate și aprobate prin Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.366/29.11.2013. Spitalul are 150 de angajaţi din care: 17- medici, 5- personal cu studii superioare, 65 personal mediu sanitar, 37 infirmiere şi îngrijitoare, 26 angajaţi TESA (la 31.03.2015).

Adresă

Strada Oituz  Nr. 72 
cod 600252 Bacău 
România

Contact

Tel   +40-234-510072
Fax +40-234-514056