SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

  • secretariat@pneumoftiziologie-bacau.ro
  • +40-234-510072
  • str. Oituz nr. 72, cod 600252, Bacau
About

Regulament intern

Regulament aprobat în baza Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, Anexa 1, art.5, pct.15

About

Regulament de organizare și funcţionare

Regulament aprobat în conformitate cu dispoziţiile Ordinului MS nr. 1384/2010 – Anexa nr. 1, art.5 (4), pct. 1. de către managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Sus